Kinderen

Omdat investeren in het geloof van jongeren een belangrijk onderdeel is van de taak van de gemeente worden er verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

De Bijbel zegt: En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. (Marcus 10:13-16)
Zondag tijdens de diensten is er een activiteit voor kinderen en voor de hele kleintjes is er bij elke dienst oppas.

Kinderkamp
Ieder jaar is er in de zomervakantie een speciaal kamp voor kinderen.
Meer informatie: www.kinderkampdedeur.nl

Merci! Votre email a bien été reçu