Faire un don

De gelovigen die de kerk vormen investeren op vrijwillige basis met hun tijd en financiën. Zij hebben mede hierdoor deel aan redding van mensen en de verdere verspreiding van het evangelie in deze wereld.

Rentmeesterschap betekent het beheren van huisraad en vermogen (Lucas 12:42). Het beheren van uw vermogen vraagt om inzicht dat Bijbels gefundeerd is. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Denk aan inkomen en andere materiële bezittingen zoals een woning, auto enz. Naast deze materiële zaken zijn er ook andere belangrijke zaken zoals een gezin en vriendschappen die zorgen voor een verrijking in het leven van een persoon.

Daarom investeren wij graag als gemeente in de gebieden die het leven rijker maken zoals geloof, redding, vriendschappen, het gezin, een schuldenvrij en gezegend leven. Wij als kerk geloven dat Jezus Christus degene is die in staat is om ons een beter leven te geven en daarom investeren wij graag in de verspreiding van het evangelie.

Uw gift is welkom en zal besteed worden aan onze kerkactiviteiten en wereldevangelisatie.

U kunt geven door geld over te maken naar:

Evangeliegemeente De Deur  Veenendaal
Rekeningnummer: NL55 ABNA 0837 1489 52

Of via een iDeal-betaling doen via deze site. 

Onze kerk valt onder Evangeliegemeente De Deur Zwolle en deze kerk is aangemerkt als ANBI. Stuur uw adresgegevens door via het contactformulier zodat u na afloop van elk jaar een overzicht van uw giften ontvangt. Zo zijn al uw giften fiscaal aftrekbaar voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Merci! Votre email a bien été reçu