Ondersteun onze kerk

Zo graag willen we zoveel mogelijk mensen in een levende relatie met God brengen. Met uw gift helpt u onze kerkactiviteiten en draagt u bij aan het verspreiden van het evangelie. Elk bedrag is welkom.

Ingevuld bedrag € -

Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de HERE
1 Kronieken 29:9

Als kerk investeren we graag in de gebieden die het leven rijker maken zoals geloof, redding, vriendschappen, het gezin, een schuldenvrij en een gezegend leven. Wij als kerk geloven dat Jezus Christus degene is die in staat is om ons een beter leven te geven en daarom investeren wij graag in de verspreiding van het evangelie.

Evangeliegemeente De Deur Veenendaal
KVK: 71627286
Rekeningnummer: NL55 ABNA 0837 1489 52

Merci! Votre email a bien été reçu