De laatste woorden van Jezus

De laatste woorden van Jezus: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Evangeliegemeente De Deur groeit. Ieder jaar bereiken we wereldwijd vele mensen. Echtparen in verschillende leeftijden willen hun leven geven en een kerk starten in Nederland, China, Ivoorkust en andere landen. De tijd is kort dat Jezus terugkomt. Hoe zal Hij ons vinden…?

Meer informatie over nieuwe kerken die afgelopen conferentie geplant zijn

Meer informatie over de kerken in Nederland

Merci! Votre email a bien été reçu