Bijbelstudie

bijbelstudie_woensdag_Veenendaal,_voorzijdeBijbelstudie over een actueel onderwerp
Sinds woensdagavond 4 april 2018 houden we i.p.v. bijbelstudies op de woensdagavond voortaan kerkdiensten. Dit vindt eveneens plaats om 19.30 uur. Vanaf 18.30 uur is de zaal open voor gebed.

Ook nu heeft de Bijbel veel praktische antwoorden op belangrijke levens- en geloofsvragen. Het Woord van God kan ons juist bemoedigen, verfrissen en versterken. Er zijn vele eigenschappen van de Bijbel waar we van kunnen leren.

  • Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; (Jakobus 1:23)
  • Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)
  • en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. (1 Petrus 2:2)

Ruimte voor vragen

De studies zijn laagdrempelig van opzet zodat het voor iedereen goed te begrijpen is. Naast verdieping in de Bijbel is het een goede gelegenheid om mensen beter te leren kennen. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Naast koffie en thee is er altijd iets lekkers, de toegang is gratis.

Merci! Votre email a bien été reçu