Wat is een christen?

Is een christen iemand die één keer per week naar de kerk gaat, altijd bid voor het eten en slapen gaan en de hele Bijbel uit het hoofd kent?

Iedereen heeft zo zijn gedachten wat een christen wel of juist niet is. Wat zegt de Bijbel over het zijn van een christen? Het woord “christen” komt slechts twee keer voor in de Bijbel. De eerste keer vind je dit in Handelingen 26:28 “Koning Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’” Christen is afgeleid van het woord Christus. Jezus is door God aangesteld om de Christus te zijn wat Gezalfde betekent. In eerste instantie werden de eerste christenen anders genoemd: gelovigen of heiligen. Hoe de exacte benaming ook luidt, het zijn mensen die Jezus Christus volgen. Jezus zegt in Johannes 13:15 “Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.”

Hoe word je christen?

Niemand wordt geboren als christen. Je kunt het niet verdienen of aanleren. Sterker nog: het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, dat volgen wij allemaal van nature niet. In Romeinen 3:23 staat “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Allen zijn jij en ik, iedereen. Helaas schieten wij allemaal tekort. En dat maakt de Bijbel een heel eerlijk boek. Voor ons mensen is dit niet altijd gemakkelijk, toegeven dat we gezondigd hebben en dus… Vergeving nodig hebben.

Vergeving is één van de meest kostbare geschenken. Je hebt iemand bedrogen en de ander zegt tegen jou: “Ik vergeef je.” Wat een opluchting. Het is voorbij, ik kom er niet op terug, zand er over.  Jezus droeg al onze schuld op zich toen Hij aan het kruis stierf zodat wij vergeven kunnen worden. Jezus zegt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).  De belangrijkste voorwaarde, aan onze kant, om vergeven te worden is bekering.

Een nieuw leven

Bekering is een oprechte en grondige verandering van gedachten met betrekking tot zonde. Met andere woorden: “Jezus, ik weet dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met Uw bloed. Kom in mijn hart en ik zal U volgen. Dat bid ik in de naam van Jezus.” Dit oprechte gebed zal God altijd beantwoorden. Vele mensen zijn op deze manier veranderd. Want dat is het grootste wonder wat in je leven kan plaatsvinden: een nieuw leven. Vergeven, zekerheid van eeuwig leven bij God, relatie met God, vrede, herstel, rust en nog veel meer dat God gaat doen. Paulus zegt het zo in 1 Korintiërs 5:17 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Er is nog zoveel meer over te zeggen. Het belangrijkste is dit: Er is Iemand die zoveel om jou geeft dat Hij bereid was Zijn enige Zoon voor jou te laten sterven. Ben je bereid dit offer aan te nemen dan kun je straks zelf vertellen “wat een christen is”. En hier stopt je leven niet. Het is het begin van een nieuw leven mét God.

Merci! Votre email a bien été reçu